måndag 24 september 2012

"Vare sig du tror att du kan eller inte kan, så har du rätt"Förr trodde forskarna att hjärtslagens hastighet och kroppstemperaturen enbart var ofrivilliga biologiska funktioner. Idag vet man att en person med högt utvecklat medvetande kan styra sina hjärtslag att slå snabbare eller långsammare och att påverka sin kroppstemperatur att stiga eller sjunka. Allt handlar om tankens kraft att styra kroppens funktioner, att forma sitt liv och ändra förutsättningarna för hälsa och sjukdom.

Det här kan låta flummigt och som om det enbart handlar om tro och inte vetenskap, men idag börjar veteskap och andlighet att närma sig varann med hög hastighet.
Du har 50 triljoner celler i din kropp, och alla är självförsörjande, har sitt eget minne och sitt eget immunsystem. I begynnelsen fanns det enbart encelliga organismer som inte kunde utvecklas mer än till en viss punkt. Så höll det på i 2.5 biljoner år, tills cellerna började samarbeta kan man säga, och på så sätt öka sin medvetenhet. Medvetenheten har i evolutionen ökat med antalet celler.

Fast vi uppfattar vår kropp som en egen enhet så är den som ett stort samhälle av celler som utvecklats under evolutionens gång. Med tankens kraft kan du påverka din kropp och ditt liv. De 50 triljoner celler i din kropp är ditt eget lilla samhälle men det som styr samhället är sinnet, din egen regering. En stödjande regering i harmoni med folket skapar god hälsa och tillväxt, en regering som motarbetar folket orsakar samhällets nedgång och kollaps.

Sinnet är det som influerar hjärnan och hjärnan släpper i sin tur ut kemiska ämnen som motsvarar din sinnesstämning/känsla. Om du är rädd eller stressad släpper den ut dåliga kemiska ämnen i blodet, om du är kär släpper den ut snälla kemiska ämnen i blodet. Blodet är miljön som cellerna badar i och svara på, bra eller dåligt, friskt eller sjukt, det kan även ses i experiment på lab. Om man flyttar cellen från en sjuk miljö, ett infekterat blod tex, tillbaka till en god miljö, återgår den till sin friska form. Den svara alltså på den miljö den är i. Och vad är det du består av? - Celler. Hur du lever påverkar hur din kropp mår. Kärlek, nyttig mat, goda relationer och hälsosam livsstil stödjer immunsystemet, tillväxten, helandet. Det är inte biologiskt livsuppehållande att leva under konstant stress, som om du var redo för flykt och försvar.

Tyvärr är det högst 5% som vi själva med vårt medvetande styr över i våra liv, det vi jobbar med, vad vi ska göra på semestern osv. 95% styrs av ditt undermedvetna, det du programmerades med under dina första 6 år i livet - attityder, beteenden, syn på livet, trosuppfattning osv.Ditt sinnes perception av världen förändrar din biologi - kemin - i din kropp, vilket ändrar dina celler. Men eftersom den största påverkan kommer från ditt undermedvetna räcker det inte att tänka positivt för att nå en förändring i kroppens kemi, i ditt livs inriktning, din hälsa, dina relationer mm.

70% av våra tankar är negativa tankar. Om du kan vara närvarande då en negativ tanke dyker upp, stoppa den och ersätta den med en positiv tanke kan du omprogrammera ditt undermedvetna eftersom det undermedvetna är ett vanemässigt sinne, den styrs av vanor som du gör utan att reflektera. En gång kunde du inte gå, när du som liten tränade och tränade och till slut lärde dig gå blev det en automatisk inprogrammering som du sedan dess bemästrar utan att tänka på det. Repetition, repetition, repetition är det som kan omprogrammera det undermedvetna sinnet.

Idag är Mindfulness aktuellt, det är en utarmning av buddhistiska Vipassanameditationen och går ut på att träna sig i att vara i nuet, i stillhet. Tapping (EFT=emotional freedom technique) är också en bra metod, som innebär att picka med fingrarna på vissa meridianpunkter på kroppen medan man fokuserar på ett visst problem, fobi, negativ tanke osv. (Finns många bra klipp på You tube om du vill prova.) En annan omprogrammerings-metod heter Psych-k. den har jag själv använt med bra resultat. Det finns numera några sådana terapeuter i Sverige. Min upplevelse av det kan du läsa om här.

Tidigare var religionen och vetenskapen vitt skilda åt. Men 1925 uppstod kvantfysiken, vilken vidhöll att universum består av energi och inte av vad man tidigare antagit - materia. Religionen talar om den osynliga, rörliga kraften som skapar den fysiska verkligheten, kraften kallade de anden. Kvantfysiken kallar energin för The field och deffinitionen av the field är - en osynlig, rörlig kraft som influerar den fysiska världen! Låter rätt lik deffinitionen av religionens "ande", eller hur?

Vi är alltså en del av det där osynliga fältet. Man kan säga att vi egentligen inte lever i våra egna kroppar om man förstår hur cellens natur fungerar. Vi är nerladdade i vår kropp ur det där fältet. Vi är alla "The field" eller ande. Vi är själva ansvariga för våra liv och i förlängningen för hela mänsklighetens överlevnad. Och vi är alla ett, man kan se det som att alla människor på jorden är en cell i ett stort samhälle som är mänskligheten. Det du gör, om du utvecklar din medvetenhet, gagnar hela mänskligheten, och tvärtom.

När du ändrar din syn, din respons mot omgivningen, din miljö, ändrar du ditt öde. Du får kontroll. Hur du tar in och ser på din omvärld skapar din verklighet.

Förhöjningen i medvetandet som vi kan se just nu, är människans evolution till att höja sig över bakgrundsljudet och inse att vi själva är skaparen. Det du fokuserar på växer.

Den 21 december i år sägs enligt vissa förespråkare av Mayakalendern vara dagen då jorden genomgår en stor förändring - The Shift. Hur mayaindianerna kunde se så långt fram i jordens utveckling är en fråga för sig. Men rent naturvetenskapligt  händer det verkligen något i år med själva jordklotet, en förändring av dess position i förhållande till vintergatan. Och eftersom universum är energi - the field, så kommer energin från stjärnorna, särskilt solen, att påverka vem vi är. Jordens energifält förändras. När vi ändrar position i relation till fältet ändras vår respons för att vi växer av energifältet. När energifältet förändras, förändras också vi. Att ta en aktiv del i den förändringen är spännande, hoppfullt och det kan bli en fascinerande resa in i din egen utveckling - andligt, mentalt och fysiskt. "Vare sig du tror att du kan eller inte kan, så har du rätt", (Henry Ford), säger allt om människans potential att påverka sitt eget liv och får stå för en positiv tro på att allt är möjligt, om vi tror, om vi vill, om vi vågar...


Bra och inspirerande författare att läsa:

Dr. Bruce Lipton, evolutionär utvecklingsbiolog, föreläsare, författare.
Dr. Wayne Dyer, psykolog, föreläsare, författare.
Dr. Deepak Chopra, MD i botten, senare Ayurvedisk dr. Föreläsare, författare.
Sanna Ehdin, forskare i immunteknologi, föreläsare, författare.
Lynne McTaggart, journalist, författare, föreläsare.


Min andra blogg: Min kropp och jag talar inte samma språk                                                                                Namasté

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar