måndag 20 januari 2014

Lost years of Jesus - The legend of Issa


I början av 80-talet skickade jag efter en tidskrift om Jesus förlorade år... Jag var ju redan då intresserad av alternativa synsätt kring historiska personer och händelser och kände att det nog fanns mer bakom alla bibliska berättelser om Jesus... Minns inte hur jag kom in på att han nog egentligen pratade om reinkarnation och annat som mer hörde till buddhismen och hinduismen, men jag hade läst om det ekumeniska mötet i Konstantinopel på 500-talet, då de beslutades om att ge prästerna all makt att förlåta och bestämma över livet och döden för att de ville kontrollera folket, ta ifrån dem deras självbestämmande. Man strök det mesta som rakt ut beskrev reinkarnation, även om några antydningar blev kvar.

Den amerikanska författaren, munken och  Zen-prästen dr. Steven Hairfield  bekräftar idag det som jag då för trettio år sen läste om Jesus förlorade år.
Dr. Hairfield reste till Vietnam där han sökte inre frid och visdom på ett buddhistiskt zenkloster. Munkarna berättade för honom om legenden om profeten Issa, som kom västerifrån för att bo i Indien. Dr. Hairfield insåg att denna Issa måste vara Jesus. Han reste till Indien, Nepal och Tibet för att söka svar på sina frågor.

Han fann skrifter i kloster som beskriver många av bibelns historier som t.ex de tre vise männen som kom österifrån. De följde en Vedisk astrologisk förutsägelse om en profet som skulle födas en viss tidpunkt. Deras symboliska gåvor var: Medkänsla, kärlek och vishet. 
När de hade övertygats om att gossebarnet var den de sökte lämnade de specifika instruktioner till Josef och Maria, som de skulle följa under Jesus uppväxtår. En var att de skulle gå till Mysterieskolan Heliopolis i Egypten. Och när han var tolv år skulle han resa till Indien för vidare studier.

Dr. Hairfield samlar på biblar. I hans gamla bibel från 1805 står det att Jesus gick upp på Mount Carmel. I de nyare biblarna står det att han gick upp i bergen. Mount Carmel är var man fann dödahavsrullarna och där låg Esséernas hemtrakter. Jesus mamma  Maria var en esseisk Mästare och ledare. En annan skillnad i biblar från förr och nutida är att de gamla inte säger att Josef var en hantverkare, utan en mästare av hantverk. Han var en Essé och en alkemist. Jesus växte upp som essé för att senare även gå i lära i Egyptens mysterieskola Heliopolis.

I bibeln står det att Jesus tillbringade fyrtio dygn i öknen för att testas av Satan. Detta var Jesus sista prövning innan han blev Mästare. Han mediterade och brottades med egots frestelser. Vissheten om att få total makt över allt är den svåraste kampen för Jaget. Egot var hans svåraste frestelse och han fick rena sitt sinne i djup meditation.
I de Vediska skrifterna betyder ordet Satan på sanskrit "Egot". Egot är det starkaste vi har inom oss och vi måste lära oss att bemästra det. När vi väl har egot under kontroll transformeras det och vår inre gudomlighet vaknar till liv.

Man kan se att det är samma läror Jesus lärde ut som de tolv karma-principerna i Buddhismen, fast med andra ord, i de fyra evangelierna i Nya testamentet, nedtecknade av Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Så som den första viktiga vediska karmalagen: " Vad du sår skall du skörda". eller "Vad du ger till andra ska givas dig åter tio gånger om".
I Nya testamentet kan man hitta texter ur de vediska skrifterna, Jainstexterna, Brahmantexterna och Buddhatexterna. Han lärde sig ickevåld, brödraskap, fred, olika principer för samlevnad och medkänsla. Det är uppenbart att Jesus gick i lära och var den som skulle föra dessa budskap västerut.

Jesus var vegetarian som de flesta hinduer och buddhister. Det kommer ur insikten att kroppens frekvens blir lättare av lätt mat, kött är tung mat och håller ner kropp och sinne, förutom moralregeln att inte skada eller döda. En upplyst vill höja sin frekvens för att uppnå nirvana.


Och såhär står det i min gamla tidskrift från 1983:
1887 nedtecknade Nicolas Notovitch, en rysk läkare som reste genom Afghanistan, Indien och Tibet, boken "The unknown life of Christ". Många år senare, 1975, gjorde Richard Bock samma resa och producerade en dokumentär om de förlorade åren som innehåller vittnesbörd av bl.a John C. Trevor, ledaren för dödahavsrullsprojektet.

Min tidskrift & böcker som inspirerat på 80-talet.

Bibeln berättar om Jesus vid tolv års åldern i templet och sedan plötsligt vid trettioårs-åldern vid Jordanfloden. De arton år som förflöt emellan de två händelserna finns det ingen beskrivning av i bibeln.

I Kashmirs lyckliga dal, nära Svinagar finner man legenden om S:t Issa. Issa är den orientaliska varianten  av namnet  Jesus.
Notovitch hittade i ett bibliotek i Lhasa, urgamla texter om Issas liv. Under en vistelse i det stora klostret Himis fann han en tibetansk översättning av legenden som han skrev ner. Dokumenten om Issas liv som kommit från Indien till Nepal och från Nepal till Tibet, är skrivna på palispråket och finns i Lhasa. Men en kopia finns på tibetanska i Himisklostret.
En lama läste för Notovitch ur två stora gulnade böcker om S:t Issas liv. Enligt legenden lämnade Issa sin faders hus vid tolvårsåldern och tog sig med en handelskaravan till Indien. Han fortsatte söderut till Gujarat genom landet med de fem floderna och Rajputana och vidare till de heliga städerna Jajannath och Benares där brahmanpräster undervisade honom i de Vediska skrifterna.
Issa fortsatte norrut upp i Himalayabergen och slog sig ner i gautamidernas land, som var anhängare till Buddha Gautama, där han i sex år ägnade sig åt att studera de heliga sutras.

Han lämnade Indien under sitt tjugosjätte år och reste till Persepolis, Aten och Alexandria. Issa var tjugonio år då han återvände till Israel och dyker upp i Lukasevangeliets tredje kapitel där han döps av Johannes i Jordanfloden.

Notovitch hävdar att det i Vatikanbiblioteket finns sextiotre manuskript på olika orientaliska språk, vilka hänvisar till Issa legenden. Dokument som förts till Rom av kristna missionärer från Indien, Kina, Egypten och Arabien. Bland dem missionären och aposteln Tomas tvivlaren.
Notovitch kontaktade kardinal Rotelli när han kom tillbaks från sin resa och visade sina nedskrivna texter, men Rotelli motsatte sig en publicering av legenden om Issa.


Notovitch sa att han trodde på den buddhistiska historien eftersom han inte såg någonting som ur historisk eller teologisk synpunkt bestred eller ogiltigförklarade den. Han föreslog att en forskningsexpedition skulle ta på sig uppgiften att undersöka manuskripten på platsen.
En lärjunge till Ramakrishna vid namn Swami Abhedananda tog 1922 fasta på Notovitch förslag. Abhedananda bodde ett kvartssekel i USA, var berest och kände berömda herrar som Thomas Edison, Willian James och dr Max Muller. Han var fascinerad av Jesus men var skeptisk mot Notovitch, men beslöt sig för att resa till Himalayas arktiska områden, fast besluten att finna kopian av Himismanuskriptet eller avslöja Notovitch som bedragare. Hans reseskildring "Journey into Kashmir and Tibet" berättar om ett besök vid Himisgonpan och inkluderar en översättning på bengalispråket av tvåhundratjugofyra verser, i stort sett samma texter som Notovitch. Abhedananda blev därigenom övertygad om Issalegendens äkthet.

1925 kom en annan ryss, Nicholas Roerich, till Himis. Den store konstnären Roerich var även filosof och vetenskapsman. Även han fick bevittna samma dokument som Notovitch och Abhedananda hade sett, och han antecknade i sin egen resedagbok legenden om S:t Issa.
"Issa undervisade att människan icke skulle sträva efter att skåda den eviga anden med sina ögon utan känna den med hjärtat... Icke är det bara er förbjudet att offra människor, utan ni skall icke heller slakta djur."
"Tag er tillvara, ni som leder människorna bort från den sanna stigen och som fyller människorna med vidskepelser och fördomar, som förblindar dem som ser och predikar underkastelse under materiella ting..."
Då gav Pilatus, Jerusalems härskare, order att gripa Issa, predikanten, och föra honom till domarna, dock utan att uppväcka folkets missnöje. Men Issa lärde: "Sök icke raka stigar i mörkret, besatta av rädsla. Utan samla kraft och stödjen varandra. Den som stödjer sin nästa stärker sig själv. Jag försökte återuppliva Moses lagar i människornas hjärtan. Och jag säger eder att ni förstår icke deras sanna mening, därför att de icke lär hämnd utan förlåtelse. Men innebörden i dessa lagar har blivit förvrängd." 
Nicholas Roerich centralasiatiska expedition tog fyra och ett halvt år. Han undrade i sina dagbokstexter varför Issas/Jesus vandringar i Indien och Tibet skulle förnekas så häftigt. Han skriver: "Vad är det för fel med att även Jesus gick i skola?  Vad är det för fel att erkänna att mitt föredöme fullföljde en sträng inre disciplin? Att han studerade Upanishaderna, kanske även Platon och Pythagoras."    
En amerikansk författare: Suzanne Olsson har skrivit boken " Roza Bal" om Jesus förlorade år och hans resa tillbaka till Indien efter återuppståndelsen. I orten Srinagar, Kashmir, finns ett tempel med en grav som många tror är Issas/Jesus grav.
Man tror att Jesus aldrig dog på korset, att han var svag efter korsfästelsen och återupplivades. Han vandrade sedan till Damaskus och Persien, där han tog namnet Yuza Asaf och kallades "The healer of leprods". Det finns beskrivet i två stora Persiska skrifter: "Igmal-ud-din" och "Rauzat-us-safa". Jesus/Yuza Asaf/Issa vandrade sedan med flera andra vidare till Indien, Kashmir, där det än idag bor Judiska ättlingar som behållit sina gamla judiska traditioner.
Legenden berättar även att Jesus tog sig en hustru, Marjan och fick en son, Eli-Kim. Än idag kan man besöka den grotta i Kashmir som Jesus sov och mediterade i. Sjön "Lake Issa" är namngiven efter honom.

"Ni söker här och ni söker där efter guds himmelrike, men ni söker inte inom er." Enligt texterna finns gud i himlen, och Jesus sade: " Himmelriket finns inom er". Så för att finna himmelriket måste vi börja med att söka inom oss själva, i våra hjärtan, i djup meditation. "Sök och ni skall finna, sanningen skall göra er fria". 
Det kan inte bli tydligare än så.

Min andra blogg: Min kropp och jag talar inte samma språk

                                                           

                                                                                    Namasté                         
2 kommentarer:

 1. Intressant att finna en blogg som handlar om de viktiga saker, som jag har funnit i mitt eget sökande efter sanningen om mej själv.
  Fiskarnas tidsålder är slut och det finns inget behov för att dölja sanningen, då inget längre kan skada huvudpersonerna i detta drama, som medverkade till att kristendomen blev en världsreligion. Alla är förlåtna, inklusive mej själv, för att jag gick med på att spela den smärtsamma roll, som det har tagit hela mitt liv att försonas med.
  När forskarna lyckades utvinna ett moders - DNA från blodet på svepningsduken från Turin, som visade att Jesus moder hade Drusisk härstamning. Förklarades ganska mycket, med tanke på att Pantera hans far var född i nuvarande Libanon. Ett område som har befolkats av Druser i tusentals år.
  Med denna upptäckt kunde jag acceptera och förlåta mej själv för att ha utsatt mej, för det oerhörda lidande som det innebar att bli misshandlad av romare med piskor, som rev av stora hudflagor, där såren inte slutade blöda.
  Jag bor i Sverige och har levt hela mitt liv i skuggorna, så det går inte att finna mej på sociala nätverk, men jag har fått till mej att det är dags att komma ut och jag har valt att göra det på en blogg, där människor som redan vet mycket om Issa och hans resa i Kashmir och Indien, troligtvis kommer söka sig till.
  Tack Christina för din blogg
  Hälsningar
  Lennart
  Yeshua ben Pantera
  lenbert2@gmail.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du uppskattar det jag skrivit! Intressant det du berättar. Lycka till!

   Radera